مقایسه محصولات


تعداد دکمه ها
7
وزن
86 گرم
نور پردازی
RGB خیره کننده
STEP DPI
800 - 1600 - 2400 - 3200 - 4800 - 6400
طول سیم
1.5 متر
طول عمر کلیدها
3 میلیون
نرم افزار
اختصاصی
پشتیبانی کامل
از کف دست و انگشت شست